top of page
Project EHBO 

Info

Leerlingen van de 3e graad de basistechnieken van EHBO bijbrengen? Project EHBO to the rescue. Met onze EHBO- en reanimatie-initiatie hebben wij de lesgevers, het materiaal en de kennis om op een interactieve manier de 17-18 jarigen jongeren om te toveren van ramptoerist tot behulpzame helper in noodsituaties. Het doel van de lessen is om de basistechnieken over te brengen en de leerlingen warm te maken voor het volgen van een verdere cursus. Werkgroep: Binnen de werkgroep houden we ons bezig met het contact met de scholen, inhoud van de lessen en lesgeversplanning.

bottom of page