top of page
SCORP

Info

SCORP staat voor “Standing Committee on Human Rights and Peace” en omvat alle projecten die te maken hebben met deze waarden in relatie tot gezondheid, gezondheidszorg en de opleiding geneeskunde. 

 

Bij SCORP streven we naar het principe van equity i.p.v. equality, dit betekent mensen met meer noden extra bijstaan om een gelijk eindresultaat te creëren i.p.v. met dezelfde zorg voor iedereen een ongelijk resultaat te bekomen. Gelijke toegang tot gezondheidszorg, gelijke kansen en toezien op het nastreven van mensenrechten maken hier integraal deel van uit.  

 

Onze projecten hebben vooral als doel om deze visie te promoten en om bewustzijn te creëren rond de ongelijkheid die nog steeds in onze samenleving heerst. Hierbij willen we speciale aandacht schenken aan de meer kwetsbare groepen in onze maatschappij, zoals vluchtelingen, de LGBTQ+ gemeenschap, ouderen, mensen met een beperking, migranten, mensen die reeds de gevolgen van klimaatveranderingen en milieurampen op hun gezondheid ervaren … 

 

We vinden het belangrijk dat medische studenten en bijgevolg de toekomstige artsen, onderzoekers en apothekers hiervan op de hoogte zijn en we willen hen informeren en motiveren om mee te ijveren voor een inclusieve geneeskunde en gezondheidszorg. 

Kortom: het onderste uit de kan halen om samen een wereld te creëren met gepaste gezondheidszorg voor iedereen!

bottom of page